NEWSFLASH...
Επιχειρήσεις & Know-how
ανάγνωση

Πώς το Micro-Consulting θα σε οδηγήσει στην επόμενη φάση ανάπτυξης

Πώς το Micro-Consulting θα σε οδηγήσει στην επόμενη φάση ανάπτυξης

Η πολυετής οικονομική κρίση δημιούργησε πολλές προκλήσεις στις ελληνικές επιχειρήσεις, η πλειοψηφία των οποίων αποτελείται από μικρής κλίμακας εταιρικές οντότητες.

Παράλληλα, η έλευση και οι συνέπειες της πανδημίας σε συνδυασμό με άλλες σημαντικές παραμέτρους στον κόσμο της οικονομίας και των επιχειρήσεων πολλαπλασίασαν τις προκλήσεις.

Την ίδια ώρα, νέες τεχνολογίες, τάσεις, διαφοροποιημένες συνθήκες στην αγορά και στον ανταγωνισμό δημιουργούν ένα πλαίσιο πρωτόγνωρο για τις Μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜμΕ), οι οποίες αποτελούν την ραχοκοκαλιά του ελληνικού επιχειρείν.

Ανάγκη για tailor made υπηρεσίες

Μπορεί οι Μικρομεσαίες επιχειρήσεις να επιδεικνύουν ανθεκτικότητα στις κρίσεις, πώς όμως θα μπορέσουν να προσαρμοστούν στις νέες σύνθετες συνθήκες; Πώς θα εκμεταλλευτούν τα νέα δεδομένα με στόχο την ανάπτυξη των εργασιών και την μεγέθυνση τους την επόμενη μέρα;

Αυτό αφορά μια σειρά από επιχειρήσεις, όπως μικρές βιοτεχνίες, εταιρείες παροχής υπηρεσιών, εμπορικές εταιρείες, επιχειρήσεις εστίασης, κ.ά., οι οποίες κατάφεραν να επιβιώσουν στις δύσκολες συνθήκες των προηγούμενων ετών και τώρα καλούνται να απαντήσουν σε ερωτήματα της επόμενης μέρας, όπως:

 • Πώς μπορώ να αξιοποιήσω τις σύγχρονες τεχνολογίες για να βελτιώσω τη λειτουργία της επιχείρησής μου;
 • Πώς μπορώ να ανταπεξέλθω στην αύξηση του κόστους προμηθειών και παραγωγής με τον καλύτερο δυνατό τρόπο;
 • Πώς μπορώ να κρατήσω τους πελάτες μου ή/και να φέρω πίσω αυτούς που έχω χάσει;

Η ιδιαιτερότητα ενός κλάδου και οι διαφορετικές ανάγκες μιας Μικρομεσαίας επιχείρησης απαιτούν βέβαια εξειδίκευση από ειδικούς με γνώση της αγοράς, των εσωτερικών διαδικασιών, και των εξωτερικών συνθηκών παρέχοντας «προσωποποιημένες» υπηρεσίες. Αναμφίβολα, βέβαια, τα σημαντικότερα προβλήματα και προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι ΜΜΕ σήμερα είναι:

 • Η μεγάλη αύξηση του κόστους λειτουργίας
 • Η δυσκολία στην εύρεση εξειδικευμένου και ικανού προσωπικού
 • Η πτώση τζίρου λόγω μείωση της αγοραστικής δύναμης των πελατών
 • Οι αλλαγές στις αγοραστικές συνήθειες και στους τρόπους επικοινωνίας με τους πελάτες
 • Η αύξηση του ανταγωνισμού και η δυσκολία διατήρησης του πελατολογίου
 • Η ανάγκη για συνεχή βελτίωση και εκσυγχρονισμό της επιχείρησης μέσω νέων τεχνολογιών
 • Η δυσκολία πρόσβασης σε χρηματοδότηση.

Λύσεις συμβατές με τις ανάγκες και τις δυνατότητες των ΜμΕ

Είναι αλήθεια βέβαια πως στις μέρες μας πολλές ΜμΕ δε διαθέτουν την οικονομική δυνατότητα να επενδύσουν σε συμβουλευτικές υπηρεσίες, καθώς η βασική προτεραιότητά τους είναι η κάλυψη των εξόδων της τρέχουσας λειτουργίας.

Αντιθέτως, οι περισσότερες μεγάλες επιχειρήσεις διαθέτουν ισχυρές σχέσεις συνεργασίας με συμβούλους που τις βοηθούν να γίνουν ολοένα και καλύτερες.

Στην περίπτωση των ΜμΕ, σημαντική είναι και η παράμετρος της έλλειψης χρόνου, λόγω του υψηλού φόρτου εργασιών και υποχρεώσεων των στελεχών ή της διοίκησης: Ως αποτέλεσμα, είναι δύσκολο να διατεθεί χρόνος για συμβουλευτικά έργα που πρέπει να τρέχουν παράλληλα με τα καθημερινά τους καθήκοντα.

Τέλος, η έλλειψη κουλτούρας συνεργασίας, εμπειρίας και επίγνωσης του πώς οι συμβουλευτικές υπηρεσίες μπορούν να ωφελήσουν την επιχείρηση, καλλιεργούν ένα κλίμα δυσπιστίας απέναντι σε τέτοια έργα.

Δίχως αμφιβολία, η αξία των συμβουλευτικών υπηρεσιών προς τις επιχειρήσεις είναι αδιαμφισβήτητη, καθώς μπορούν να παρέχουν συσσωρευμένη εμπειρία, τεχνογνωσία, εξειδίκευση και απαντήσεις σε δύσκολα προβλήματα γρήγορα και αποτελεσματικά.

Ωστόσο οι συμβουλευτικές υπηρεσίες που απευθύνονται στις ΜμΕ καλούνται να είναι απόλυτα προσαρμοσμένες στις οικονομικές τους δυνατότητες.

Επίσης, πρέπει να είναι στοχευμένες και περιεκτικές, αξιοποιώντας στο μέγιστο βαθμό το διαθέσιμο χρόνο στελεχών / διοίκησης.

Τέλος, πρέπει να εμπεδώνουν το πνεύμα συνεργασίας και συν-αντίληψης της ακολουθούμενης μεθόδου για την επίτευξη του μέγιστου δυνατού αποτελέσματος για την επιχείρηση.

Συμβουλευτικές υπηρεσίες “Micro-Consulting”

Ανταποκρινόμενη στις παραπάνω ανάγκες η HFT Consultants σχεδίασε και παρέχει ένα ολοκληρωμένο σύνολο εξειδικευμένων συμβουλευτικών υπηρεσιών, με ονομασία Micro-Consulting, που απευθύνονται στις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις. Αξιοποιώντας την πολυετή εμπειρία της, η HFT Consultants προσφέρει μια ολοκληρωμένη συμβουλευτική, κατάλληλα προσαρμοσμένη στις ανάγκες και οικονομικές δυνατότητες των ΜΜΕ. Πρόκειται για στοχευμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες υψηλής προστιθέμενης αξίας για την υποστήριξη της πολυεπίπεδης αναδιοργάνωσης των ΜΜΕ με σκοπό τη βελτίωση της απόδοσής τους.

Πιο συγκεκριμένα, οι συμβουλευτικές υπηρεσίες Micro-Consulting περιλαμβάνουν τις παρακάτω ενότητες:

Φάση Α) Αποτύπωση Υφιστάμενης Λειτουργίας

 1. Ανάλυση επιχειρηματικής στρατηγικής
 2. Ανάλυση παραγωγικής λειτουργίας
 3. Ανάλυση εμπορικής λειτουργίας
 4. Χρηματοοικονομική μοντελοποίηση

Φάση Β) Υποστήριξη Νέας Λειτουργίας

 1. Σύνοψη αποτύπωσης – συμπεράσματα – κατευθύνσεις αναδιοργάνωσης
 2. Σχεδιασμός πλάνου αναδιοργάνωσης
 3. Υποστήριξη νέας λειτουργίας
 4. Παρακολούθηση αποτελεσμάτων αναδιοργάνωσης – Reporting

Η Φάση Α αφορά στην αποτύπωση των βασικότερων λειτουργιών της επιχείρησης, με τρόπο μεθοδικό, στοχευμένο και προσαρμοσμένο στη φυσιογνωμία της. Στόχος αυτής της φάσης είναι να αναδειχθούν τα ισχυρά στοιχεία αλλά και οι αδυναμίες της υφιστάμενης λειτουργίας της επιχείρησης. Η αποτύπωση περιλαμβάνει την καταγραφή των βασικότερων σημείων ελέγχου της επιχειρησιακής λειτουργίας μέσω δομημένων ερωτηματολογίων, εργαλείων ανάλυσης και πρότυπων επιχειρησιακών μοντέλων που έχει αναπτύξει η HFT Consultants.

Η Φάση Β περιλαμβάνει τα συμπεράσματα της διαγνωστικής διαδικασίας βάσει των οποίων θα διαμορφωθεί το σχέδιο αναδιοργάνωσης της επιχείρησης. Στόχος της αναδιοργάνωσης είναι να μπορέσει η επιχείρηση να βελτιώσει τα κρίσιμα σημεία της λειτουργίας της. Για το σκοπό αυτό καταστρώνεται το πλάνο αναδιοργάνωσης και οργανώνεται η συμβουλευτική υποστήριξη παρακολούθησης αλλαγών της νέας λειτουργίας για την επιβεβαίωση της επίτευξης των επιμέρους στόχων βελτίωσης.

Σχηματικά η εφαρμοζόμενη μεθοδολογία Micro-Consulting παρουσιάζεται στη συνέχεια:

micro-consulting_methodology.jpg?mtime=20240304164140#asset:465176

Σχήμα: Μεθοδολογία εφαρμογής συμβουλευτικών υπηρεσιών “Micro-Consulting”


Μέσω της ειλικρινούς και θαρραλέας ενδοσκόπησης, με τη συνδρομή των συμβούλων, η επιχείρηση έχει τη δυνατότητα να αναγνωρίσει λάθη και παραλήψεις σε μια σειρά από θεματικές που αφορούν στη στρατηγική, τη λειτουργία, τη διαχείριση των πόρων και την ευρύτερη ανάπτυξή της. Ακολουθώντας αυτή τη διαδρομή η επιχείρηση μπορεί να θέσει νέες βάσεις για την οικονομική της βιωσιμότητα καθώς και να σταθμίσει τις δυνατότητες υλοποίησης των αναπτυξιακών της δράσεων για το άμεσο μέλλον.

Για περισσότερες πληροφορίες και εξειδικευμένη συμβουλευτική υποστήριξη επικοινωνήστε με την HFT Consultants στο τηλέφωνο 210 65 65 400 ή με αποστολή σχετικού αιτήματος με email στο info@hft.gr και εξειδικευμένοι σύμβουλοι θα επικοινωνήσουν μαζί σας για διοργάνωση ΔΩΡΕΑΝ συνάντησης παρουσίασης της υπηρεσίας Micro-Consulting και διαπίστωσης των ωφελειών που θα έχει για την επιχείρηση σας.

... σχόλια | Κάνε click για να σχολιάσεις
Επιχειρώ - epixeiro.gr
Επιχειρώ - epixeiro.gr