NEWSFLASH...
Food for Thought | Fit for Green
ανάγνωση

​Τορίνο: Ο Ιούλιος Καίσαρας, το Ιταλικό “Risorgimento” και η Βιώσιμη Μητροπολιτική Διοίκηση

​Τορίνο: Ο Ιούλιος Καίσαρας, το Ιταλικό “Risorgimento” και η Βιώσιμη Μητροπολιτική Διοίκηση

Το Τορίνο είναι πόλη της Ιταλίας, πρωτεύουσα του Πεδεμόντιου και της ομώνυμης περιφέρειας, με πληθυσμό της ευρύτερης μητροπολιτικής περιοχής περίπου 1.700.000 κατοίκους. Ο πληθυσμός του δήμου του Τορίνο ανέρχεται σε 1.100.000.

Το Τορίνο, ιδρύθηκε το 29μ.Χ, από τον Ιούλιο Καίσαρα και πλέον είναι ένα από τα σημαντικότερα βιομηχανικά κέντρα της Ιταλίας. Κυριότερες βιομηχανίες είναι των αυτοκινήτων, μηχανών, όπλων, υφαντουργίας, χημικών προϊόντων, σοκολατοποιίας, ειδών τυπογραφίας κ.ά.

Ως βιομηχανική πόλη, ήταν στο παρελθόν προορισμός πολλών μεταναστευτικών κυμάτων Ιταλών μεταναστών από τη νότια Ιταλία, οι οποίοι έρχονταν στην πόλη με σκοπό να εργαστούν στην τοπική βιομηχανία. Το Τορίνο μερικές φορές αποκαλείται «το λίκνο της ιταλικής ελευθερίας» επειδή υπήρξε το πολιτικό και πνευματικό κέντρο του Risorgimento, του κινήματος που οδήγησε για την ενοποίηση της Ιταλίας.

Το όραμα της πόλης συμπυκνώνεται στην εξής πρόταση «Το να γίνει το Τορίνο το «μέρος» για να ζήσετε το αύριο είναι καθήκον του σήμερα». Μια έξυπνη πόλη που βάζει τους κατοίκους της στο επίκεντρο, δημιουργεί τις υπηρεσίες και τις συνθήκες που θέλουν, διευκολύνει τη ζωή και την εργασία, είναι φιλόξενη και ανοιχτή προς το εξωτερικό. Είναι μια πόλη ικανή να αναλύει προβλήματα και να βρίσκει αποτελεσματικές και απλές λύσεις, που δίνει έμφαση στους πολίτες και όπου οι πολίτες προτείνουν ιδέες και έργα ρεαλιστικά, γιατί ξέρουν ότι θα εισακουστούν.

Το μοντέλο της έξυπνης πόλης που υιοθετείται και το οποίο καθοδηγεί την αναπτυξιακή προσπάθεια, στηρίζεται στο πρόγραμμα SMILE (Smart Mobility, Inclusion, Life and health, Energy), που ξεκίνησε στις αρχές του 2013 και επικεντρώνεται σε πέντε κάθετους τομείς που είναι η ενέργεια, η κινητικότητα, η κοινωνική ενσωμάτωση, η περιβαλλοντική βιωσιμότητα και η ψηφιακή πόλη και καινοτομία.

Η δράση Torino City Lab το οποίο ξεκίνησε το 2018 είναι μια πρωτοβουλία που στοχεύει στη δημιουργία πιο ελκυστικών συνθηκών για καινοτόμες επιχειρήσεις και άλλα ενδιαφερόμενα μέρη ως εργαστήριο επίλυσης προβλημάτων σε συγκεκριμένες προκλήσεις της πόλης. Το Torino City LabL επιτρέπει τη δοκιμή καινοτόμων λύσεων και επιχειρηματικών ιδεών σε πραγματικές συνθήκες στην επικράτεια. Στην πραγματικότητα, η ιδέα του Torino City Lab είναι να μετατρέψει την πόλη σε ένα μόνιμο εργαστήριο ανοιχτής διαβούλευσης. Η πόλη στοχεύει στη μείωση εκπομπών CO2 κατά 40% μέχρι το 2020, μέσα από τη σημαντική βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης της υφιστάμενου κτιριακού αποθέματος, την αξιοποίηση των ΑΠΕ, την κατάρτιση ενός αποδοτικού πλάνου μεταφορών με έμφαση στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς και την επέκταση του δικτύου τηλεθέρμανσης, έχει δημιουργηθεί μια πλατφόρμα παρακολούθησης αστικών λειτουργιών η οποία παρέχει μια επικαιροποιημένη εικόνα του αστικού χώρου για την ανάλυση και ερμηνεία δεδομένων και την υποστήριξη δημοτικών δράσεων. Επιτρέπει την παρακολούθηση της κατανάλωσης και εξοικονόμησης ενέργειας, την δημιουργία ενεργειακού χάρτη της πόλης, τη συλλογή δεδομένων για την αστική κινητικότητα, τα επίπεδα ρύπων, την παρακολούθηση του επιπέδου ασφαλείας, κ.ά.

Επίσης, έχει δομηθεί ένα Κέντρο διαχείρισης κυκλοφορίας το οποίο έχει ενσωματωθεί στο σύστημα παρακολούθησης δημόσιων μεταφορών, για τη βελτίωση της ροής της κυκλοφορίας. Επιπρόσθετα, έχει δημιουργηθεί το ρηξικέλευθο ηλεκτρονικό σύστημα έκδοσης εισιτήριων Business Integrated Piedmont που επιτρέπει την πρόσβαση σε οποιοδήποτε μέσο μαζικής μεταφοράς, σε οποιαδήποτε περιοχή της πόλης, με στόχο τη διευκόλυνση και βελτίωση της πρόσβασης σε υπηρεσίες αστικής κινητικότητας και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής. Ακόμα, έχουν δημιουργηθεί το Biciplan ένα πρόγραμμα που αποσκοπεί στην ενθάρρυνση της χρήσης των ποδηλάτων, το Parking Control and Management το οποίο διαχειρίζεται 18 parking με σύστημα πρόβλεψης διαθέσιμών θέσεων και το Portal Torinofacile που είναι μια πύλη on-line υπηρεσιών της πόλης, όπου ο πολίτης έχει τη δυνατότητα να υποβάλλει αντίστοιχα αιτήματα στις δημοτικές υπηρεσίες. Επίσης, έχει αναπτυχθεί η αυτόνομη κινητικότητα και οδήγηση με αυτόνομα οχήματα και drones για τη μεταφορά ανθρώπων και πραγμάτων με την ίδρυση του Parco Dora το οποίο είναι ένα το πεδίο δοκιμών των «επιχειρήσεων drones», μια βέλτιστη περιοχή τόσο από άποψη τοποθεσίας, ασφάλειας όσο και τεχνολογικής υποδομής. Το DORALab έχει στόχο να προωθήσει και να υποστηρίξει τη διεξαγωγή πειραματικών δραστηριοτήτων σε τεχνολογίες που χρησιμοποιούνται για την πτήση drones, συμβάλλοντας έτσι στην προώθηση της έρευνας στον τομέα των τηλεκατευθυνόμενων αεροσκαφών και στην ανάπτυξη ενός τομέα, όπως αυτός της αεροδιαστημικής, στρατηγικού για το οικονομικό σύστημα της περιοχής του Τορίνο.

Ακόμα, έχει αναπτυχθεί η Τεχνητή Νοημοσύνη για κτίρια μια καινοτόμος τεχνολογία για έξυπνα κτίρια, που εξασφαλίζει 20% εξοικονόμηση ενέργειας, χαμηλότερες εκπομπές CO2, η παρακολούθηση του καιρού που μετατρέπει τις κάμερες σε μετεωρολογικούς σταθμούς, παρακολουθεί τον τύπο βροχόπτωσης, την ένταση της βροχόπτωσης, τη θερμοκρασία, την ορατότητα, τις συνθήκες του δρόμου. Ακόμη, χρησιμοποιούνται εφαρμογές για τη βελτιστοποιημένη διαχείριση συστημάτων δημόσιου φωτισμού, οδικού φωτισμού εκτός δικτύου και αστικού φωτισμού. Εν παραδείγματι έξυπνοι λαμπτήρες με ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές και αποθήκευση μπαταρίας συνδυάζουν ενεργή παρακολούθηση στο διαδίκτυο και αισθητήρες IoT για ανάλυση και συλλογή μεγάλων δεδομένων.

Η κρίση του τομέα της αυτοκινητοβιομηχανίας, η δημογραφική γήρανση του πληθυσμού και οι περιβαλλοντικές προκλήσεις παροτρύνουν το Τορίνο να βρει νέες λύσεις και στρατηγικές για να διαφοροποιήσει το οικονομικό και κοινωνικό του τοπίο. Με αυτή την έννοια, το Τορίνο βρίσκεται σε ένα μεταβατικό στάδιο ώστε να μηδενίσει το περιβαλλοντικό της αποτύπωμα και συνεργάζεται με τους ενδιαφερόμενους φορείς για να δημιουργήσει νέα μοντέλα συνεργασίας ιδιωτικού-δημόσιου τομέα, διασφαλίζοντας παράλληλα τη συμμετοχικότητα στην λήψη αποφάσεων, την αειφόρο ανάπτυξη και την κοινωνική συνοχή.

... σχόλια | Κάνε click για να σχολιάσεις
Επιχειρώ - epixeiro.gr
Επιχειρώ - epixeiro.gr