NEWSFLASH...
Marketing & Sales | Unlocking Digital
ανάγνωση

Τα απαραίτητα χαρακτηριστικά ενός Performance Marketing Manager στη σύγχρονη εποχή!

Τα απαραίτητα χαρακτηριστικά ενός Performance Marketing Manager στη σύγχρονη εποχή!

Τα τελευταία χρόνια, με την αλλαγή και την εξέλιξη των σύγχρονων τεχνολογιών και ιδιαίτερα μετά το lockdown που προκάλεσε η πανδημία του Covid-19, ολοένα και περισσότερες επιχειρήσεις έχουν αναγνωρίσει τις δυνατότητες του digital marketing και έχουν στραφεί σε αυτό για να μπορέσουν να παραμείνουν ανταγωνιστικές και να επιβιώσουν.

Είτε μετατρέποντας πλήρως το επιχειρηματικό τους μοντέλο σε διαδικτυακό, είτε ενισχύοντας τις υφιστάμενες ενέργειες μάρκετινγκ με στρατηγικές ψηφιακού μάρκετινγκ, οι επιχειρήσεις επιδιώκουν να κατακτήσουν το δικό τους μερίδιο αγοράς σε μία συνεχώς αναπτυσσόμενη και ιδιαίτερα προσοδοφόρα διαδικτυακή αγορά.

Διότι είναι ακριβώς αυτή η διαδικασία προσέλκυσης στοχευμένου κοινού στο διαδίκτυο που θα κάνει τη διαφορά ανάμεσα σε μία επιτυχημένη επιχείρηση και μια αποτυχημένη. Ακόμα κι αν ένας ιστότοπος κάνει ρεκόρ traffic καθημερινά, αυτό ισοδυναμεί με μηδέν, αν αυτό το traffic δεν μετατραπεί σε δυνητικούς πελάτες ή πωλήσεις.

Στην ψηφιακή αρένα, λοιπόν, όπου κατευθύνονται οι επιχειρήσεις και το εμπόριο, τα εργαλεία και οι τεχνικές ψηφιακού μάρκετινγκ δεν παρέχουν στις επιχειρήσεις απλά τις καλύτερες πιθανότητες για ανταγωνισμό και επιβίωση. Τους παρέχουν πραγματική ευκαιρία για ανάπτυξη.

Destination Growth: Το Performance Marketing είναι το όχημα

Το Performance Marketing είναι ένας συνδυασμός διαφήμισης και καινοτομίας που βοηθά τις επιχειρήσεις να αναπτυχθούν με συνεχώς μεταβαλλόμενους τρόπους και απόλυτα προσωποποιημένες καμπάνιες ανάλογα με το target group της κάθε επιχείρησης.

Όταν το Performance Marketing γίνεται σωστά τότε δημιουργεί ευκαιρίες win-win τόσο για τους retailers όσο και για τους συνεργάτες τους.

Αναλυτικότερα, είναι μια στρατηγική digital marketing όπου ο διαφημιζόμενος χρεώνεται βάσει της απόδοσης της διαφήμισής του ή όταν επιτευχθεί ο στόχος του πχ. αγορά, click, lead. Το τμήμα του Performance σε μια εταιρεία είναι υπεύθυνο για τη διαχείριση των ψηφιακών λογαριασμών ενός brand αξιοποιώντας τις online πλατφόρμες marketing όπως Facebook, Google, Instagram, Youtube, LinkedIn, Twitter κλπ.

Tα βασικά καθήκοντα ενός Performance Marketing Manager

  1. Η δημιουργία καμπανιών και η συνεχής τροποποίηση-βελτιστοποίησή τους ώστε να αυξάνουν συνεχώς την απόδοση της κάθε διαφήμισης προς όφελος της επένδυσης.
  2. Η συνεχής ανακατανομή του budget σε επίπεδο διαφήμισης ή/και πλατφόρμας ώστε να μεγιστοποιείται η απόδοση με το λιγότερο δυνατό κόστος ανά πώληση (CPA) και να επενδύεται το budget στις καμπάνιες και τα μέσα που είναι αποδοτικά, χωρίς να «ξοδεύεται» σπάταλα σε καμπάνιες που δεν ενδιαφέρουν το καταναλωτικό κοινό.
  3. Η υλοποίηση a/b testing σε επίπεδο εικαστικού-λεκτικού-στόχευσης κοινού, σε συνεργασία με άλλα τμήματα του marketing, με σκοπό να προσδιοριστεί ο βέλτιστος τρόπος υλοποίησης της καμπάνιας/διαφήμισης.
  4. Η προβολή διαφημίσεων σε δυνητικούς πελάτες (acquisition) αλλά και σε καταναλωτές που έχουν επισκεφθεί παλαιότερα το site ή έχουν αλληλεπιδράσει με τη σελίδα ή έχουν πραγματοποιήσει μια αγορά, με τη μορφή «υπενθύμισης» ώστε να αγοράσουν και πάλι (remarketing).

Για την επίτευξη των παραπάνω στόχων, υπάρχουν συγκεκριμένα skills/δεξιότητες που καλείται να έχει ένας επαγγελματίας ώστε να επιτύχει στον ρόλο του Performance Marketing Manager.

Analytical Skills – Αναλυτικές δεξιότητες

Η κατανόηση και σωστή διαχείριση όλων αυτών των δεδομένων της εκάστοτε πλατφόρμας - όπως η εκτίμηση και συνεχής ανακατανομή του budget, η στόχευση και η αξιολόγηση κάθε καμπάνιας/πλατφόρμας - είναι απαραίτητο προσόν για αυτή τη θέση. Απαιτεί μεθοδικότητα και καθορισμό της στρατηγικής βάσει δεδομένων (data-driven approach) ώστε να γίνουν οι σωστές κινήσεις που θα οδηγήσουν στη μέγιστη απόδοση.

Strategic & Decision-Making Skills – Στρατηγικές δεξιότητες & λήψη αποφάσεων

Εκτός από τις παραπάνω δεξιότητες, ένας επιτυχημένος Performance Marketing Manager θα πρέπει να μπορεί να κάνει διαχειρίζεται μεγάλο όγκο (είτε δεδομένων, είτε καμπανιών/διαφημίσεων, είτε πελατών/brands ποικίλων κλάδων) και να έχει τη δυνατότητα να κάνει σωστή προτεραιοποίηση, να πληροί τα deadlines που έχουν τεθεί βάσει time plan και στρατηγικής και να μπορεί να αναπροσαρμόζεται με άνεση, με βάση τις αλλαγές και τις ανάγκες του πελάτη ή του κλάδου.

Έχει την ευθύνη για τη δημιουργία, διαχείριση και βελτιστοποίηση των καμπανιών σε διάφορα κανάλια & μέσα όπως social media, SEM, display advertising, affiliate marketing κλπ. Βρίσκει και εφαρμόζει τις πιο αποτελεσματικές λέξεις-κλειδιά, μετρά την απόδοσή τους και δημιουργεί νέες καμπάνιες ή βελτιστοποιεί τις υπάρχουσες βάσει των δεδομένων.

Ερευνά τον ανταγωνισμό και την στρατηγική που ακολουθεί ώστε να εντοπίσει τυχόν κενά και να τα αξιοποιήσει προς όφελός του.

Technical Skills – Τεχνικές δεξιότητες

To Performance Marketing μπορεί να επιτευχθεί και να βελτιωθεί μέσα από συνεχή εξάσκηση και πρακτική άσκηση/έκθεση σε ποικίλα μέσα/πλατφόρμες και κλάδους. Θα πρέπει να γνωρίζει εις βάθος και να χειρίζεται με άνεση εργαλεία και πλατφόρμες όπως Excel, Google Analytics, Facebook Ad Manager, AdWords καθώς και άλλα εργαλεία οπτικοποίησης και διαχείρισης δεδομένων όπως διάφορα Reporting Tools (Google Data studio, Swydo etc).

Collaborative & Communication Skills – Συνεργατικές & επικοινωνιακές δεξιότητες

Ο Performance Marketing Manager πρέπει να συνεργάζεται στενά με τις αντίστοιχες ομάδες για να θέσει στόχους αλλά και με το δημιουργικό τμήμα ώστε να επιβεβαιώνει πως οι διαφημίσεις «τρέχουν» με τα κατάλληλα εικαστικά και λεκτικά.

Τέλος, θα πρέπει να μπορεί να επικοινωνεί αποτελεσματικά (προφορικά και γραπτά) με άλλα τμήματα της εταιρείας αλλά και την ανώτερη διοίκηση ώστε να παρουσιάζει το status του εκάστοτε project.

... σχόλια | Κάνε click για να σχολιάσεις
Επιχειρώ - epixeiro.gr
Επιχειρώ - epixeiro.gr