NEWSFLASH...
Εστίαση PLUS
ανάγνωση

Εστίαση: Η επένδυση στους ανθρώπους πάντα αποδίδει

Εστίαση: Η επένδυση στους ανθρώπους πάντα αποδίδει

Μέχρι τώρα έχουν γραφτεί εκατοντάδες άρθρα αναλύοντας το πρόβλημα εύρεσης και διατήρησης προσωπικού, ειδικά για τις εποχικές επιχειρήσεις.

Έχουμε αναλύσει εκτενώς τις συνθήκες (διαβάστε εδώ), όπως και την πηγή του ίδιου του προβλήματος.

Ωστόσο δεν έχουμε αναλύσει τη σημασία του παράγοντα «άνθρωπος» σε μία επιχείρηση, τι σημαίνει και πώς μπορεί να οδηγήσει μία επιχείρηση σε ένα ισορροπημένο υγιές εργασιακό περιβάλλον μέσα στο οποίο διαμορφώνονται ικανότητες στις οποίες μπορεί να στηριχθεί μία επιχείρηση για να δημιουργήσει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στην αγορά που δραστηριοποιείται. Οι ανθρώπινοι πόροι μίας επιχείρησης αποτελούν βασικό συντελεστή στην παραγωγή υπηρεσιών και αγαθών στις επιχειρήσεις εστίασης.

Το ανθρώπινο δυναμικό αποτελεί έναν ουσιαστικό πόρο (άλλοι πόροι είναι οικονομικοί, τεχνολογικοί, φυσικοί και οργανωσιακοί), μέρος των εισροών των επιχειρήσεων, το οποίο συμβάλλει καθοριστικά στην παραγωγή προϊόντων και υπηρεσιών. Μπορεί να αποτελέσει πηγή ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος, εφόσον διασφαλίζει ότι οι εργαζόμενοί προσθέτουν αξία, είναι μοναδικοί και δύσκολο να τους μιμηθούν οι ανταγωνιστές, λόγω των γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων τους.

Στους ανθρώπινους πόρους ανήκουν όλες οι κατηγορίες εργαζομένων, στελεχών, ιδιοκτητών κ.λπ. της κάθε επιχείρησης. Αποτελούν εκείνους τους συντελεστές που μετουσιώνουν άλλους πόρους μέσω της κατάλληλης αξιοποίησης τους προκειμένου οι επιχειρήσεις να οδηγηθούν στην επίτευξη των στόχων τους. Ο Άντριου Κάρνεγκι, Σκοτσέζος-Αμερικάνος βιομήχανος και φιλάνθρωπος, αναφέρει χαρακτηριστικά «Πάρτε τους ανθρώπους μου, αλλά αφήστε τα εργοστάσια μου και σύντομα θα χορταριάσουν τα δάπεδά τους. Πάρτε τα εργοστάσια μου αλλά αφήστε τους ανθρώπους μου και σύντομα θα έχουμε καινούρια και καλύτερα εργοστάσια». Οι άνθρωποι που εργάζονται στις επιχειρήσεις επηρεάζουν τη λειτουργία τους λόγω της εργασίας που προσφέρουν, της συμπεριφοράς που εκδηλώνουν και των προσωπικών δεξιοτήτων και ικανοτήτων που χαρακτηρίζει τον καθένα ξεχωριστά.

Υπάρχει υψηλή συσχέτιση μεταξύ των ανθρωπίνων πόρων και της απόδοσης μίας επιχείρησης. Η αποτελεσματικότητα των κατάλληλων πρακτικών, οδηγεί στη βελτίωση των αποτελεσμάτων και στην παραγωγή ποιοτικότερων προϊόντων. Μερικές από αυτές τις πρακτικές είναι η ασφάλεια της εργασίας, ο τρόπος στελέχωσης (επιλογή του κατάλληλου ανθρώπινου δυναμικού με βάση τα προδιαγραφές της θέσης), η πολιτική αμοιβών, η εκπαίδευση και τα συστήματα διαχείρισης εσωτερικών πληροφοριών. Είναι σημαντικό να καταλάβουμε πως η συσχέτιση είναι δεδομένη, αλλά την υψηλότερη σημασία που επηρεάζουν τους ανθρώπους θετικά και κατ’ επέκταση τη συνολική απόδοση της επιχείρησης είναι η κατάλληλη στελέχωση, το ανθρώπινο ωράριο εργασίας, η εκπαίδευση, η εκτίμηση και οι ανταμοιβές στους υπαλλήλους. Το πιο σημαντικό όμως από όλα είναι ότι η επιλογή των κατάλληλων πρακτικών διαχείρισης των ανθρωπίνων πόρων μπορεί να διαφέρει από επιχείρηση σε επιχείρηση σε βαρύτητα αναλόγως με τους στόχους που θέτει κάθε επιχείρηση.

Επιπλέον των παραπάνω πρακτικών, η διαχείριση ανθρωπίνων πόρων προϋποθέτει από την επιχείρηση να δώσει τη σημασία που πρέπει στα καθήκοντά καθε θέσης, όταν προσλαμβάνει νέους εργαζομένους:

  • τοποθέτηση εργαζομένων σε θέσεις κατάλληλες για τους ίδιους,
  • συνεχή εκπαίδευσή, ώστε να ενημερώνονται σωστά,
  • παρακολούθηση σεμιναρίων για απόκτηση δεξιοτήτων,
  • παροχή κινήτρων για αποτελεσματική απόδοση (αύξηση παραγωγής),
  • υπολογισμό της απόδοσης των εργαζομένων.

Σε κάθε περίπτωση όμως, όλοι οι εργαζόμενοι έχουν το δικαίωμα της αξιοπρεπούς μεταχείρισης τους μέσα στο εργασιακό τους περιβάλλον, όπου σχεδιάζουν την επαγγελματική τους καριέρα και ικανοποιούν τις ανάγκες τους μέσα από την αποτελεσματική διοίκηση και του αμοιβαίου σεβασμού. Με τον τρόπο αυτό πραγματοποιείται πιο εύκολα ο στόχος της επιχείρησης, όπως αυτή διαμορφώνεται στα πλαίσια της νέας πραγματικότητας.

Θεωρώ λοιπόν ότι απαιτείται ένας συνδυασμός παραγόντων, προκειμένου να αντιστραφεί το κλίμα έλλειψης εργαζομένων με συμπτωματολογία την εγκατάλειψη από τον κλάδο της εστίασης, τη συχνής αλλαγής θέσεων εργασίας και την δυσπιστίας απέναντι στις επιχειρήσεις. Δεν μπορεί η εκπαίδευση των εργαζομένων από μόνη της να αλλάξει την υφιστάμενη κατάσταση, εκτός αν οδηγηθούμε σε παράλληλη εκπαίδευση των διοικητικών στελεχών-ιδιοκτητών της εστίασης και αλλαγής κουλτούρας.

Στη νέα εποχή των επιχειρήσεων το ανθρώπινο δυναμικό έχει ιδιαίτερη σημασία, καθώς όσο πιο αποτελεσματική είναι η διοίκησή του, τόσο προσδίδει στην επιχείρηση ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Γι αυτό απαιτείται σχεδιασμός και εφαρμογή πολιτικών που έχουν σαν αποτέλεσμα να ενδυναμώνουν και να ενισχύουν το ανθρώπινο και να συμβάλλουν στην επίτευξη των στόχων της επιχείρησης, με αποτέλεσμα τη βελτίωση της αποδοτικότητάς της.

... σχόλια | Κάνε click για να σχολιάσεις
Επιχειρώ - epixeiro.gr
Επιχειρώ - epixeiro.gr