NEWSFLASH...
Coaching & Training
ανάγνωση

Ενεργή Μάθηση: Η καινοτόμος εκπαιδευτική προσέγγιση της Big Blue Data Academy

Ενεργή Μάθηση: Η καινοτόμος εκπαιδευτική προσέγγιση της Big Blue Data Academy

Σήμερα είναι πλέον γνωστό ότι το χάσμα ανάμεσα στη ακαδημαϊκή θεωρία και στις επιχειρηματικές ανάγκες εντοπίζεται στην εφαρμογή των γνώσεων με αποτέλεσμα να αποτελεί το κυριότερο εμπόδιο για την επιτυχία στην επαγγελματική ζωή.

Η πραγματικότητα στην εκπαίδευση

Πράγματι, μόνο ένα μικρό ποσοστό όσων μαθαίνουμε γίνεται πραγματική γνώση και ένα ακόμα μικρότερο ποσοστό μπαίνει σε εφαρμογή στην επαγγελματική μας καθημερινότητα!

Εκπαιδευτικοί και εκπαιδευόμενοι, αναγνωρίζουν ότι αιτία αυτού του προβλήματος αποτελεί η ίδια η εκπαιδευτική μέθοδος που εφαρμόζεται σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης.

Η παραδοσιακή προσέγγιση διδασκαλίας, με επίκεντρο την παθητική μάθηση μέσω ατελείωτων διαλέξεων και αποστήθισης μεγάλου όγκου ύλης χωρίς πραγματική εφαρμογή συμβάλλει σε αυτό το πρόβλημα.

Ένας νέος τρόπος μάθησης

Πολλές φορές μέχρι σήμερα έχουμε μιλήσει για αυτό το πρόβλημα αλλά είναι πλέον ανάγκη σε ένα ταχέως εξελισσόμενο και ταραχώδες εκπαιδευτικό τοπίο να αρχίσουμε να μιλάμε για λύσεις και η απάντηση εδώ δεν είναι άλλη από την ενεργή μάθηση! Την διαφορά στην εκπαίδευση έρχεται να κάνει η Big Blue Academy, η οποία αποτελεί φάρο καινοτομίας, κυρίως λόγω της ακλόνητης δέσμευσής της σε αυτό το μοντέλο μάθησης.

Τα προγράμματα της δεν είναι προγράμματα που περιλαμβάνουν ατελείωτες διαλέξεις χωρίς κάποια χρησιμότητα ή βιντεοσκοπημένα μαθήματα χωρίς καθοδήγηση από έμπειρους επαγγελματίες και εκπαιδευτικούς αλλά είναι προγράμματα της βασίζονται στην ενεργή μάθηση (active learning).

Σύμφωνα με αυτή την μέθοδο ο εκπαιδευόμενος τοποθετείται στο επίκεντρο της εκπαιδευτικής εμπειρίας και μετατρέπεται από παθητικό δέκτη πληροφοριών σε ενεργό συμμετέχοντα στο ταξίδι της μάθησής του.

Η εφαρμογή της λύσης

Η ενεργή μάθηση είναι μια εκπαιδευτική προσέγγιση που τονίζει την κριτική σκέψη, την επίλυση προβλημάτων και την εφαρμογή της γνώσης σε πραγματικά σενάρια. Αυτή η προσέγγιση ενθαρρύνει τους συμμετέχοντες να διαβάζουν, να γράφουν, να συζητούν και να ασχολούνται με την επίλυση σύνθετων προβλημάτων, συχνά σε συνεργατικό περιβάλλον.

Στη Big Blue Academy, η ενεργή μάθηση δεν είναι απλώς μια διδακτική μέθοδος είναι η ακρογωνιαία λίθος της εκπαιδευτικής φιλοσοφίας της ακαδημίας, η οποία ενσωματώνεται σε όλα τα προγράμματά της.

Η ενεργή μάθηση είναι κρίσιμη για την προετοιμασία των εκπαιδευόμενων να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις του σύγχρονου κόσμου και να γίνουν επαγγελματίες σε έναν ταχέως εξελισσόμενο τομέα όπως αυτό της Επιστήμης των Δεδομένων.

Στην πράξη η εφαρμογή της μεθόδου περιλαμβάνει ένα κύκλο βημάτων, ο οποίος συνεχίζεται έως ότου επιτευχθεί το βέλτιστο δυνατό αποτέλεσμα:

  • Να δοκιμάζουν την εφαρμογή των εργαλείων και τεχνικών
  • Να αναγνωρίζουν τα λάθη και να τα διορθώνουν με την καθοδήγηση του εισηγητή / έμπειρου επαγγελματία
  • Να ξαναδοκιμάζουν την εφαρμογή των εργαλείων έχοντας αποκτήσει μεγαλύτερη κατανόηση

Τα αποτελέσματα της εφαρμογής αυτή της μεθόδου ύστερα από σειρά μελετών αποτυπώνονται στην γνωστή “Πυραμίδα Μάθησης”. Σύμφωνα με την “Πυραμίδα Μάθησης” κάποιος μπορεί να συγκρατήσει το 75% της γνώσης όταν πραγματικά εκτίθεται σε αυτή, χρησιμοποιώντας στην πράξη τα εφόδια που του δίνονται. Σε αντίθεση με πολύ μικρότερα ποσοστά που επιτυγχάνονται όταν εφαρμόζεται η παθητική μάθηση, όπως διαλέξεις ή σεμινάρια και προσωπική μελέτη (5% και 10% αντίστοιχα).


E2Rlx5BZ5rvhtIscaSeDel1yI99ukaEuDc-sbx0z8UOJ0KzqzPiwek7vOI-XK-wjcZh2Jb71RkF23CLcxYCxOzCCudk41EV6OdKn_DPrG56QGluNYb1Ocy7dnId6roX91EWY47uvyEYC


Παρόλο που σύμφωνα με έρευνες η ενεργή μάθηση είναι μακράν αποτελεσματικότερη εκπαιδευτική μέθοδος, είναι κάτι που εφαρμόζεται ελάχιστα στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα. Συχνά το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα επικεντρώνεται στο “τι” και ξεχνά εντελώς το “πώς”.

Παρόλα αυτά παρατηρούμε να γίνονται ορισμένα βήματα προόδου προς τη κατεύθυνση της ενεργής μάθησης, με διαδραστικά προγράμματα να εφαρμόζονται ολοένα και περισσότερο, όπως το εξειδικευμένο Data Science Bootcamp.

Η Big Blue Data Academy αντιμετωπίζει αυτή την πρόκληση, προσφέροντας ένα δυναμικό περιβάλλον μάθησης, το οποίο είναι πραγματική καινοτομία για τα Ελληνικά (και όχι μόνο) δεδομένα!

Στα Bootcamps της οι μαθητές μαθαίνουν νέες τεχνολογίες κάνοντας πρακτική εφαρμογή της γνώσης μέσω πραγματικών projects και συνεργασιών, αφιερώνοντας το 75% του χρόνου τους σε πρακτική εξάσκηση (ασκήσεις, projects, παρουσιάσεις) και το 25% στην επιστημονική θεωρία.


EU0aTE3rhi7Y4ng4QqDcGI0WmidMBsrZR4yzInxU8peed4xG6Xfyzqw5smQei6B9MeqJ9cBqwSiuFNcb8sF5S4nG28JURRgn_XbtOcmP7fBMXHPHK0ZmagKtdHB-JK7lcQ3AbooSWodv


Όλα τα παραπάνω είναι τα βασικά συστατικά της ενεργής μάθησης, που αποδεδειγμένα βοηθούν στην αφομοίωση της γνώσης και, στην συνέχεια, στην εφαρμογή της φέρνοντας τους συμμετέχοντες ένα βήμα πιο κοντά στην επαγγελματική τους επιτυχία.

Τα αποτελέσματα της μεθόδου

Μέσω της ενεργής μάθησης στην Big Blue οι εκπαιδευόμενοι μαθαίνουν πώς πρέπει να σκέφτονται για να βρίσκουν λύσεις.

Αυτός είναι και ο βασικότερος λόγος που η Big Blue Data Academy έχει δημιουργήσει τα τελευταία τρία χρόνια περισσότερους από 250 επιτυχημένους και καταρτισμένους επαγγελματίες που ξεχωρίζουν στην αγορά εργασίας, με αποτέλεσμα να βρίσκουν δουλειά μέσα σε 3 μήνες από την αποφοίτησή τους από τα Bootcamps!

Αυτό επιβεβαιώνεται και από τις ιστορίες αποφοίτων του εν λόγω Bootcamp, μέσα από τις οποίες γίνεται αντιληπτό ότι η γνώση εφαρμόζεται πρακτικά και ο σπουδαστής μαθαίνει πώς να βρίσκει λύσεις, κάνοντας τους ανεξάρτητους επαγγελματίες κάτι το οποίο αποδεικνύεται πολύτιμο πλεονέκτημα στην ανταγωνιστική αγορά εργασίας!

Στην Big Blue Data Academy πιστεύουμε στην εκπαίδευση με αποτελέσματα και χαράζουμε έναν νέο εκπαιδευτικό δρόμο που είναι σύγχρονος και ανταποκρίνεται στις ανάγκες της αγοράς!

... σχόλια | Κάνε click για να σχολιάσεις
Επιχειρώ - epixeiro.gr
Επιχειρώ - epixeiro.gr