NEWSFLASH...
Επιχειρήσεις & Know-how | Ηγεσία & Management
ανάγνωση

Επενδύσεις και ESG (Environmental - Social - Governance) κίνδυνοι

Επενδύσεις και ESG (Environmental - Social - Governance) κίνδυνοι

​Tα τελευταία χρόνια, η στροφή προς την αειφόρο ανάπτυξη έχει επιταχυνθεί ραγδαία. Ολοένα και περισσότερες επενδύσεις λαμβάνουν υπόψιν τον αντίκτυπο των ESG κινδύνων στις προσαρμοσμένες για τον κίνδυνο αποδόσεις, στην συνεχή προσπάθεια τους να ευθυγραμμίζονται με τις αξίες των επενδυτών τους.

Με τον όρο ESG παράγοντες / κίνδυνοι ορίζονται όλοι οι κίνδυνοι που πηγάζουν από το Περιβάλλον, την Κοινωνία και την Εταιρική Διακυβέρνηση.

Μετά από την πανδημία του COVID-19, η τάση για υπεύθυνες επενδύσεις όχι μόνο δεν θα φθίνει, αλλά θα ενισχυθεί περαιτέρω. Αυτό επιβεβαιώνει και το γεγονός, ότι περισσότερες από 35 χρηματιστηριακές αγορές παγκοσμίως έχουν ήδη εκδώσει, ή είναι στην διαδικασία έκδοσης, σχετικών οδηγιών για την αναφορά των ESG κινδύνων.

Το τοπίο πριν από την πανδημία του COVID-19

Πριν την πανδημία του COVID-19, μεγάλη προσοχή δινόταν στο περιβαλλοντικό κομμάτι των ESG κινδύνων. Καθώς πλήθαιναν οι ανησυχίες σχετικά με τους περιβαλλοντικούς κινδύνους, οι αειφόρες επενδύσεις, οι οποίες είχαν ως στόχο την μείωση των επιπέδων του άνθρακα και την ανεξαρτητοποίηση από τα ορυκτά καύσιμα, κέρδιζαν έδαφος. Πολλά μεγάλα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, ιδιωτικές επενδυτικές εταιρείες, επενδυτικές εταιρείες αντισταθμιστικών κεφαλαίων και θεσμικοί επενδυτές ανακοίνωσαν πρωτοβουλίες για επενδύσεις με γνώμονα αειφόρο ανάπτυξη.

Μια από τις απόρροιες του COVID-19, ήταν να τονιστεί και η σημασία των ανθρώπινων κοινοτήτων και της κοινωνικής συνοχής. Συνεπώς, είναι πιθανό να δούμε μια επαυξημένη εστίαση σε κοινωνικά ζητήματα, συμπεριλαμβανομένων της διαφορετικότητας και της ισότητας των ανθρώπων.

Επιπλέον, η πανδημία αυτή ανέδειξε ότι όλοι οι επιχειρηματικοί τομείς είναι βαθιά διασυνδεδεμένοι μεταξύ τους δίχως σύνορα, υπενθυμίζοντας για μια ακόμη φορά το πόσο ευάλωτες είναι οι κοινωνίες, ανεξαρτήτου τύπου και επιπέδου πλούτου. Κοινωνικά ζητήματα, αμερόληπτη μεταχείριση ατόμων, αποδεδειγμένη δέσμευση για ισότητα, ισχυρή διακυβέρνηση και σαφείς αξίες. Όλα αυτά είναι ουσιώδη. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι τα περιβαλλοντικά ζητήματα και ειδικά όσα αφορούν την κλιματική αλλαγή θα γίνουν ήσσονος σημασίας.

Πως θα είναι η νέα πραγματικότητα;

Η επενδυτική κοινότητα θα διαδραματίσει σημαντικό ρόλο ώστε ο επιχειρηματικός κόσμος να δώσει έμφαση στους ESG παράγοντες στον τρόπο λειτουργίας του. Οι επενδυτικές εταιρείες θα χρειαστεί να ενισχύσουν τα χαρτοφυλάκια τους και τις επιλογές για τους πελάτες τους με πιο φιλικές, ως προς τους ESG κινδύνους, επενδύσεις. Την ίδια στιγμή, οι μεγάλοι επενδυτές πρέπει να τηρήσουν τις υποσχέσεις των τελευταίων χρόνων εστιάζοντας σε προϊόντα και επενδύσεις αειφόρου χαρακτήρα.

Πριν την πανδημία, σχεδόν το 25% των διαχειριζόμενων κεφαλαίων που διαπραγματεύονταν παγκοσμίως ήταν σε άμεση συσχέτιση με την αειφόρο ανάπτυξη. Αυτό το ποσοστό, εκτιμάται ότι είναι πιθανό να ξεπεράσει το 75% τα επόμενα χρόνια. Το πλαίσιο της αειφόρου ανάπτυξης και των ESG παραγόντων ήρθε για να μείνει, δεν αποτελεί μια παροδική τάση.

Η αειφόρος (υπό το πρίσμα των ESG παραγόντων) χρηματοδότηση αποτελεί στρατηγικό ζήτημα, το οποίο πρέπει να εγκολπωθεί σε κάθε πτυχή μιας επενδυτικής εταιρείας, από το επιχειρηματικό της μοντέλο μέχρι τον τρόπο λειτουργίας και επικοινωνίας της.

Παρόλο που η εικόνα με τους ορισμούς και τα δεδομένα σχετικά με τους ESG παράγοντες είναι ακόμη λίγο «θολή», οι εποπτικές αρχές δείχνουν έντονη κινητικότητα έτσι ώστε να αποκτήσουμε πολύ σύντομα μία ξεκάθαρη εικόνα.

Τι θα πρέπει να λάβουν υπόψη οι επενδυτικές εταιρείες;

Ο θεμελιώδης λίθος της νέας πραγματικότητας είναι η ξεκάθαρη στρατηγική προσέγγιση των ESG παραγόντων. Η εν λόγω προσέγγιση θα πρέπει να αποτυπώνεται στον τρόπο που μια εταιρεία εντάσσει τους ESG παράγοντες στο χαρτοφυλάκιο της, στις εσωτερικές της διαδικασίες, στα προϊόντα και τις αναφορές της.

Επιπλέον, η διαφάνεια αποτελεί αποτελεσματικό μέσο επικοινωνίας μεταξύ αυτών των εταιρειών και των επενδυτών. Οι τελευταίοι δεν θα αρκούνται σε μια απλή οικονομική αναφορά. Οι επενδυτές πρέπει να καταλαβαίνουν τη λογική πίσω από τον τρόπο διαχείρισης των ESG παραγόντων από το διαχειριστή των κεφαλαίων, το πως αυτοί (ESG παράγοντες) επηρεάζουν τις προσαρμοσμένες για τον κίνδυνο αποδόσεις καθώς και την επίδραση τους στην Κοινωνία. Συνεπώς, είναι αναγκαίο να βελτιωθεί η επικοινωνία του διαχειριστή, όντας υποστηριζόμενη από αξιόπιστα δεδομένα και αποδεικτικά στοιχεία.

Τέλος, δεδομένη πρέπει να θεωρείται η υιοθέτηση ESG δεικτών κινδύνου για την μέτρηση και διαχείριση αυτών των κινδύνων στα χαρτοφυλάκια. Τέτοιες μετρήσεις μπορούν να χρησιμοποιηθούν κατά τις διαδικασίες λήψης αποφάσεων ώστε να επιτευχθεί το ζητούμενο αποτέλεσμα από τις αποφάσεις. Οι επενδυτές, πλέον, θέλουν να γνωρίζουν το αντίκτυπο των επενδύσεων τους, είτε θετικό είτε αρνητικό. Επομένως, πρέπει κάποιος να είναι σε θέση να τους βοηθήσει να έχουν μια πιο σαφή εικόνα σχετικά με αυτό.

Το σίγουρο είναι ότι η σημερινή τάση δείχνει ένα επενδυτικό μέλλον που δεν θα εστιάζει στείρα στην απόδοση των κεφαλαίων. Ένα μέλλον, στο οποίο ο επενδυτής θα ενδιαφέρεται, θα αποφασίζει και θα επιλέγει επενδυτικές λύσεις, δίνοντας μεγάλη προσοχή στον αντίκτυπο που έχουν αυτές οι επενδύσεις στο περιβάλλον και τον άνθρωπο (ESG, Environmental - Social - Governance).

... σχόλια | Κάνε click για να σχολιάσεις
Επιχειρώ - epixeiro.gr
Επιχειρώ - epixeiro.gr